Home » » ดวงพลุแตก

คำโปรย : ดวงจะดี ต้องอยู่ที่ดวง แต่จะให้ดัง ต้องให้ทะลุดุจดวงพลุแตก

ดวงพลุแตก (2531)
ฉัตรชัย-จารุณี
ข้อความบนใบปิด
ซี.เค. โปรดักชั่น
ดวงจะดี..ต้องอยู่ที่ดวง
แต่จะให้ดัง...ต้องดวงพลุแตก!
ดวงพลุแตก
ฉัตรชัย เปล่งพานิช จารุณี สุขสวัสดิ์ อรุโณทัย จิตรีขันธ์
ร่วมด้วย
ลักษณ์ อภิชาติ, ครรชิต ขวัญประชา, ภูมิ พัฒนายุทธ,
ไกร ครรชิต, ชุติมา กาวินละ, ชาติ ชัชวาล
ประไพ สรหงษ์ อำนวยการสร้าง
พิสัณห์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ
โชคชัย มหาสมบัติ ดำเนินงานสร้าง
สุรพล อุระชื่น กำกับการแสดง

นักแสดง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช — เลือด
จารุณี สุขสวัสดิ์ – น้ำค้าง, น้ำตก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

โจ๋ไม่โจ๋หัวใจให้โจ๋

ผู้กำกับ : อุดมศิลป์ ปัจชัยโย ครอบครัวของโจ๋ย้ายบ้านบ่อยโจ๋จึงไม่ค่อยมีเพื่อน มีเพียงลิดาที่เป็นเพื่อนที่รู้ใจ แต่พ่อของทั้งสองมีเรื่องทะเลา...

Post of the week

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger Templates