Home » » ฟ้าสั่งข้ามาเกิด

ฟ้าสั่งข้ามาเกิด


ฟ้าสั่งข้ามาเกิด (2531)


สมศักดิ์ภาพยนตร์ สร้าง
“ศักดิ์มรกต” กำกับ
ใครจะโหด..ใครจะเหี้ยม..ข้าไม่สน! เพราะ
ฟ้าสั่งข้ามาเกิด
ของ พันธุ์ สะพานไม้
สรพงศ์ ชาตรี ศิรินันท์ โรจนธรรม
ฤทธิ์ ลือชา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ภิภพ ฉัตร,
คำตัน โจ๊กฉลวย, ผา ภูไท, เหม เวชยันต์
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
สมศักดิ์ เลิศศรีกิตติวัฒน์ สร้าง
โชคชัย มหาสมบัติ ดำเนินงาน
ซี.เค.โปรดักชั่น
*ใบปิดวาดโดย POJ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น