Home » » จุมพิตมัจจุราช

จุมพิตมัจจุราช

จุมพิตมัจจุราช (2531)นครภาพยนตร์ เสนอ
เรื่องของกิเลสที่ฆาตกรซ่อนปมฆาตกรรมไว้
เป็นความรักซ่อนเงื่อน
จนกลายเป็นรอยจุมพิตที่ตำรวจต้องเวียนหัว
จุมพิตมัจจุราช KISS OF DEATH
นำโดย
รอน บรรจงสร้าง ธิดา ธีรรัตน์ วรัญญู พันธ์สถิตย์
พบ ชุติมา กาวินละ, สกรรจ์ รามบุตร, บรรพต พลขันธ์
ชีวิต อิสสระ, ทวน ทวนทอง, อ๊อด ห้วยขวาง, ทัศนีย์, ศิรินา
ขอฝากฝัง มาริษา กัลยา
มณียา กำกับการแสดง
บัญชา ติปยานนท์ ผู้ช่วยผู้กำกับ
นคร ภู่ดี ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น