Home » » 10 คงกระพัน

10 คงกระพัน (2527)พรพระพรหม ภูมิใจเสนอ
มหาเฮง มหามันส์ มหาฮา มหาสนุก
วัชระ กำกับ
10 คงกระพัน
ปิยะ ตระกูลราษฎร์ ทวนธน คำมีศรี
สินจัย หงษ์ไทย ลักษณ์ อภิชาติ
ส.อาสนจินดา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ภิญโญ ปานนุ้ย,
กำธร สุวรรณปิยะศิริ, สมชาติ ประชาไทย, ศศิธร ปิยะกาญจน์,
พิภพ ภู่ภิญโญ, เพชร ไพบูลย์สิน, อังคาร นรเดช,
เชาว์ อภิชาติ, ปิยะวดี จันทร์เพ็ญ, มาดา รัศมี,
ลลิตา รักประกอบ, อุมา ประชาชื่น,
ธนาธิป สร้างบท
นิวัติ ศิลปสมศักดิ์ ถ่ายภาพ
ประพนธ์ เหลืองศรีพงศ์ อำนวยการสร้าง
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

ด้วยรักคือรัก

ด้วยรักคือรัก (2528) เสนอโดย OA โอเรียนเต็ลอาร์ติสท์ ขุมคลังแห่งความบันเทิง “ความรัก”...หากจะวัดกันแล้ว ถือได้ว่าเป็นศิลปขั้นคลาสสิคทีเดียว ...

Post of the week

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger Templates