Home » » ปลาบู่ทอง 2508

ปลาบู่ทอง 2508


ปลาบู่ทอง (2508)

เทพกรภาพยนตร์

ภูมิใจเสนอ
ปลาบู่ทอง
ไชยา สุริยัน ภาวนา ชนะจิต
สมควร กระจ่างศาสตร์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ปรียา รุ่งเรือง,
ชาย เมืองสิงห์
นำ
เนรมิต กำกับการแสดง
กิติมา เศรษฐภักดี อำนวยการสร้าง
รัตน์ เศรษฐภักดี อำนวยการถ่ายภาพ
เทวิน ถ่ายภาพ
เอวันฟิล์ม จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

 

ปลาบู่ทองเป็นนิทานพื้นบ้านของไทย ถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์ 16 มม. สร้างโดย เทพกรภาพยนตร์ โดย กิติมา เศรษฐภักดี เป็นผู้อำนวยการสร้าง กำกับโดย อำนวย กลัสนิมิ (ครูเนรมิต) นำแสดงโดย ไชยา สุริยัน, ภาวนา ชนะจิต, ปรียา รุ่งเรือง, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สมควร กระจ่างศาสตร์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ชาย เมืองสิงห์ ออกฉายครั้งแรกวันที่ 20 สิงหาคม 2508 ที่โรงหนังเฉลิมบุรี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น