ค้นหาบล็อกนี้

Home » » ป้อมปืนตาพระยา

ป้อมปืนตาพระยา


ป้อมปืนตาพระยา (2511)


เทพกรภาพยนตร์ สร้าง
ป้อมปืนตาพระยา
จากบทประพันธ์ของ อรชร
เทพกร-ส.อาสนจินดา
ร่วมมือกันครั้งไร เกรียงไกรและยิ่งใหญ่ทุกที…
เหนือกว่า…ยิ่งใหญ่กว่า…
ชุมทางเขาชุมทอง-ใจเพชร
นำโดย 6 ดาราใหญ่
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
เกชา เปลี่ยนวิถี โสภา สถาพร
ชนะ ศรีอุบล เมตตา รุ่งรัตน์
ร่วมด้วย ฑัต เอกฑัต, ประมินทร์ จารุจารีต, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม,
ชาญ กัมปนาท และดาราประกอบ
ส.อาสนจินดา กำกับ
อดุลย์ เศรษฐภักดี ถ่ายภาพ
รัตน์ เศรษฐภักดี อำนวยการสร้าง

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ถ่านไฟเก่า 2481

  ถ่านไฟเก่า 2481 Release Date: 1 เมษายน 2481 Director: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล Producer: บริษัทภาพยนตร์ไทย จำก...