Home » » วิญญาณรักกาหลง

วิญญาณรักกาหลง

วิญญาณรักกาหลงฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์
สิงหาคม 2494
ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง นิวฟาร์อิสเตนภาพยนตร์

เค้าเรื่อง
“หลายรสหลายแรงในเรื่องเดียว”

นักแสดง
ชุมพล, เชิดชัย, บังอร, สมศรี, สิงห์, สมบุญ, บุญเรือน

ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. 2494

 

 

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น