Home » » เวลาในขวดแก้ว

เวลาในขวดแก้ว (2534)


VN วี.เอ็น.โปรดักชั่น
นัต หนิง ป้อม จ๋อม ชัย เอก…
ที่โลดแล่นอยู่ในสังคมจริงวันนี้
เวลาในขวดแก้ว
นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร, วาสนา พูนผล, ปวีณา ชารีฟสกุล,
จิตโสภิณ ลิมปิสวัสดิ์, มยุรา ธนะบุตร, จรัล มโนเพ็ชร,
วรสิทธิ์ ชีพสาธิต, อภิชาติ ติ๋วตระกูล, สืบ บุณยรัตพันธุ์
ประยูร วงษ์ชื่น อำนวยการสร้าง
วิเชียร เรืองวิชญกุล กำกับภาพ
ประภัสสร เสวิกุล บทประพันธ์
ประยูร วงษ์ชื่น-อมรศรี เย็นสำราญ-อนุกูล จาโรทก
กำกับการแสดง

นักแสดง:

นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร  
ปวีณา ชารีฟสกุล  
วาสนา พูนผล  
จิตโสภิณ ลิมปิสวัสดิ์  
มยุรา ธนะบุตร  
จรัล มโนเพชร 

รางวัลสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 จำนวน 4 รางวัลคือ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, นำหญิงยอดเยี่ยม (ปวีณา ชารีฟสกุล), บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (อมรศรี เย็นสำราญ), เพลงนำยอดเยี่ยม (วงบัตเตอร์ฟลาย) รางวัลสมาพันธ์ฯ นี้ตอนจัดครั้งแรกๆไม่มีชื่อของตัวรางวัล ภายหลังเรียกว่า รางวัลสุพรรณหงส์
-ได้รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง 2 รางวัลคือ นำหญิง (ปวีณา ชารีฟสกุล) และสมทบหญิงยอดเยี่ยม (มยุรา ธนะบุตร)

  
 ดูหนัง เวลาในขวดแก้ว
 
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

ด้วยรักคือรัก

ด้วยรักคือรัก (2528) เสนอโดย OA โอเรียนเต็ลอาร์ติสท์ ขุมคลังแห่งความบันเทิง “ความรัก”...หากจะวัดกันแล้ว ถือได้ว่าเป็นศิลปขั้นคลาสสิคทีเดียว ...

Post of the week

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger Templates