Home » » ผู้พิชิตกรรม

ผู้พิชิตกรรมผู้พิชิตกรรม

ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 
4 กรกฎาคม 2495 
ฉายที่ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง สี่พระยาภาพยนตร์

เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ชีวิตที่เร้าใจ ชีวิต เสทือน ใจ รักโศก”

ผู้แสดง
อรอนงค์, วิมาน

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2495

 

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น