ค้นหาบล็อกนี้

Home » » ลูกกำพร้า ภาค 3-4

ลูกกำพร้า ภาค 3-4

 

ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์
ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง สดศรี ภักดีจิตต์
ผู้ประพันธ์ ป. อินทรปาลิต
ผู้เขียนบท ชาตรี, กิ่งแก้ว
ผู้แต่งบทพากย์ เชาว์พัฒนะ
ผู้กํากับ บุญชู เชาว์พัฒนะ
ผู้ถ่ายภาพ สดศรี ภักดีจิตต์
ผู้ช่วยผู้ถ่ายภาพ สนิท จาดยศ
ผู้ลําดับภาพ สดศรี ภักดีจิตต์
ผู้จัดฉากและสถานที่ จรัส เริงอารมณ์
ผู้ร้องเพลงประกอบ ล. ควันธรรม
ผู้ช่วยเหลือทั่วไป สมควร เริงอารมณ์
ผู้พากย์ พ. ปัญญาพล, ศรีปัญญาพล
 

นักแสดง
ระเบียบ ทิพยทัศน์, เชษฐ์ ลักษณลิขิต, กฤษณา สุวรรณสุข, เฉลาศรี ทองธาระ, ทิวา มานิกบุตร์, ผาด ติณนนท์, หลวงภรตกรรมโกศล, เฉลียว อินทโสภณ, จํานง บําเพ็ญทรัพย์, แจ่ม อิศรางกูร, งาน, ชิต เกิดกําธร
 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ท่านมุ้ย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล

ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ปีเกิด  : 2485 ประวัติโดยย่อ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง ประจำปี 2544 “ท่านมุ้ย” จบปริญญาตรีทางด้านธรณีวิทยา จาก UCLA...