Home » » เลือดจีนต่างดาว

เลือดจีนต่างดาว

 

  • Release Date: 21 กรกฎาคม 2478


 

เลือดจีนต่างด้าว

  • ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ
  • ฉายที่โรงหนังวัฒนากร
  • บริษัทสร้าง บริษัท โอเรียนแตล

เค้าเรื่อง “เป็นเรื่องประพันธ์ทางจีน – ไทย รักแกมตลก แกมต่อสู้ครึกโครม แสดงสภาพโคแก่ชอบ หญ้าอ่อน สภาพเจ้าชู้ยักษ์ น้ําใจหนุ่มผิวเหลืองผู้รักชาติ ยิ่งชีพ มีระบําโป๊ แลการยั่วยวนร้อยแปด”

ผู้แสดง
บุญชู เป็น พระเอก
เนาวรัตน์ เป็น นางเอก
จิ๋ว และ ขุนสมานฯ เป็น ตลก

Share this article :

แสดงความคิดเห็น