Home » » กรรมสนองกรรม

กรรมสนองกรรม

 

กรรมสนองกรรม

กรรมสนองกรรมฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ
ฉายที่โรงหนังพัฒนากร, สิงคโปร์, บ้านหม้อ
บริษัทสร้าง เอเซียติ๊กโปรดักชั่น

เค้าเรื่อง
“ท้องเรื่องเป็นทํานองรักแกมโศกกับโลดโผน และยังมีวิวงาม ๆ มาก อย่างเช่นงานถวายบังคม พระบรมรูปทรงม้า การแข่งควาย การทําน้ำตาล การถีบ กระดานเก็บหอยในทะเล”นักแสดง
แฉล้ม บัวเปลี่ยนสี, น้อย

ที่มา
วารสารไทยเขษม พ.ศ. 2471
หนังสือพิมพ์รายวันศรีกรุง มกราคม พ.ศ. 2471

Share this article :

แสดงความคิดเห็น