ค้นหาบล็อกนี้

Home » » นางนาคพระโขนง ภาคพิเศษ

นางนาคพระโขนง ภาคพิเศษ

 


  • Director: สุขจิตร
  • Producer: สหายภาพยนตร์
  • Studio: สุขจิตร
  • Starring: สมนึก ศรีเอี่ยม, สําราญ เทวะสันต์

นางนาคพระโขนง ภาคพิเศษ

ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา / พากย์
บริษัทสร้าง สหายภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง หนุ่ม เต็งบุญชู
ผู้กํากับ สุขจิตร
ผู้เขียนบท สุขจิตร
ผู้ถ่ายภาพ จําลอง ทรัพย์พอกพูล

นักแสดง
สําราญ เทวะสันต์, สมนึก ศรีเอี่ยม, สวง รอดพ่าย, อาสา งามวัฒน์, เฉย สนธิวงษ์, ถวิล งามวัฒน์, แดง สาตร์ประสิทธิ์, หนุ่ม เต็งบุญชู, ประชุม พวงน้อย
ที่มา หอภาพยนตร์ 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

เลือดไทย

  Release Date: 15 พฤษภาคม 2484 Producer: ราชบุรีภาพยนตร์ Screenwriter: ป. ศรีสมวงศ์ Starring: ประคอง เกตุรายนาค, ภักดิ์ มหาสารินนท์ ...