Home » » มดตะนอย 2514

มดตะนอย 2514

 

เพชรเกษมภาพยนตร์ เสนอ
มดตะนอย
ของ สุภาว์ อิทธิพร
นำโดย สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์
พร้อมด้วย เมตตา รุ่งรัตน์, ดรุณี ชื่นสกุล, อนุชา รัตนมาลย์,
รุจิรา อิศรางกูร, มนัส บุณยเกียรติ, พรชัย,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ปราณีต คุ้มเดช
และดารานักร้อง สุวัจชัย สุทธิมา
เฮฮาสนุกสนานกับ 3 ดาวตลก
สีเผือก, ศรีสุริยา, สังข์ทอง สีใส
และผู้แสดงประกอบอีกมากมาย
ฟัง 4 เพลงเอกที่แสนไพเราะ ในระบบ 35 ม.ม.
ลำดวน สวนสุจริต อำนวยการสร้าง
วิจารณ์ ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง
ส.อาสนจินดา สร้างบท
สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
สน่ำ สวนสุจริต ที่ปรึกษา
นวฤทธิ์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น