Home » » หัวใจเดียวกัน

หัวใจเดียวกัน

 

ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
ภาพยนตร์ประทับใจแห่งปี
รัก หวาน สดใส เป็นอมตะ
หัวใจเดียวกัน
อำพล ลำพูน จินตหรา สุขพัฒน์
ปุยฝ้าย ไทยหิรัญ อาภาวดี เสริมศิริ (ดาวรุ่งจากภาพยนตร์เรื่อง “เพื่อน”)
รัชนู บุญชูดวง, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, อัญชลี ชัยศิริ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
คมสัน พงษ์สุธรรม เรื่อง-บทภาพยนตร์-กำกับการแสดง
กฤษณพงศ์ นาคธน ผู้ช่วยผู้กำกับ
สุพจน์ อำนาจศศิธร ถ่ายภาพ
จำรัส เศวตาภรณ์ ดนตรีประกอบ
เจริญ เอี่ยมพึ่งพร อำนวยการสร้าง
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Share this article :

แสดงความคิดเห็น