Home » » 7 สิงห์ตะวันเพลิง

7 สิงห์ตะวันเพลิง

 


7 สิงห์ตะวันเพลิง (2522)

ดวงกมลมหรสพ เสนอ
ความมัน 7 รูปแบบ ที่สมบูรณ์ทุกรสชาติ
เปรี้ยว! หวาน! มัน! เผ็ด!
ปิยะ ตระกูลราษฎร์ สมชาติ ประชาไท
นพดล ดวงพร ชาน บ้านสัน
ชานเซ็น ฉันทนา ซามูไร รงค์ ศิริวัฒน์
พบนางเอกที่มีความสวย ซื่อ และบริสุทธิ์
เพียงพธู อำไพ
7 สิงห์ตะวันเพลิง
อ่อนแก้ว กุลตังวัฒนา อำนวยการสร้าง
นิวัฒน์ ศิลปสมศักดิ์ ถ่ายภาพ
“ดวงกมล” กำกับการแสดง

ดูหนัง 7 สิงห์ตะวันเพลิง
Share this article :

แสดงความคิดเห็น