Home » » ที่รักของน้องหนู

ที่รักของน้องหนู


เอส.พี.โปรดัคชั่น เสนอ
ที่นั่นก็มีแต่เรื่องกลุ้ม...กลุ้ม
มี่ไหนก็มีแต่เรื่องเศร้า...เศร้า
แต่ที่นี่มีแต่เรื่องสุข...สุข
ฮากันลั่นสนุกเพราะมี “น้องหนู” ของเรา
ที่รักของน้องหนู
วิฑูรย์ กรุณา คนางค์ ดำรงหัด
ภิญโญ ทองเจือ เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
วรรณ วรวุฒิ, สุทธิจิต วีระเดชกำแหง, สมจินต์ ธรรมทัต,
มาลี เวช ประเสริฐ, พีท ทองเจือ, อัญญรัตน์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
ศักดา อยู่ยืน แชมป์ลีลาศกับคณะโชว์ “ดิสโก้”
ชัชพงษ์ สุพรรณ์ อำนวยการสร้าง
เริงศิริ ลิมอักษร กำกับการแสดง
ฟังเพลงเอก “รักหลงทาง” อุมาพร บัวพึ่ง
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น