Home » » ไฟในทรวง

ไฟในทรวง

 

ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น เสนอ
ผลงานศิลปบันเทิงก้าวแรก ภายใต้การดำเนินงานของ...
ไพโรจน์ สังวริบุตร
ไฟหนอไฟในฝันสุดหวั่นไหว
ไฟสุมไฟมอดไหม้ทำลายไป
ไฟหนอไฟไหนจะเทียบ ไฟในทรวง
ไฟในทรวง
จากบทประพันธ์อิงธรรมชาติชีวิต
ของ กฤษณา อโศกสิน
ไพโรจน์ สังวริบุตร
หยิบยื่นชีวิตให้คุณมองทั้งอารมณ์และหัวใจ
ลลนา สุลาวัลย์ ความบริสุทธิ์ที่เปื้อนคาว
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ร้าวรานในไฟเย็น
สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ไฟร้อนที่ลวกลน
เสถียร ธรรมเจริญ, พรพรรณ วรรณมาศ, ชินดิษฐ์ บุนนาค, รจิต ภิญโญวนิช
5 เพลงไพเราะ “ไฟในทรวง” “พบเธอ”
“ขาดเธอ” “สู่ชีวิตใหม่” “WHEN I WAS SIXTEEN”
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย

Share this article :

แสดงความคิดเห็น