Home » » ซาตานที่รัก

 


สัญญลักษณ์ภาพยนตร์ เสนอ
เธอคือ “หทัยกาญจน์” เด็กสาวผู้น่าสงสาร
ความบริสุทธิ์ที่ไร้เดียงสา
ถูกเร่ขายเหมือนสินค้าทอดตลาดเยี่ยงทาส
เพียงเพื่อสนองอารมณ์ใคร่
แต่เธอยอมเป็นสินค้า เพื่อความกตัญญู
ซาตานที่รัก
บทประพันธ์ ของ บุษยมาส
นัยนา ชีวานันท์ อาวุธ พิทักษ์พงษ์
จิระศักดิ์ อิศรางกูร, ชูศรี มีสมมนต์, พรพล พีระพัฒน์,
มารศรี อิศรางกูรฯ, ราชันย์ กาญจนมาศ,
บัญญัติ โสรณสุทธิ, จีรนันท์ จันทร์จิรา
ขอแนะนำ สัญญลักษณ์ ศรีสุวรรณ
เด็กสาวผู้น่าสงสารในบท..หทัยกาญจน์
หมอวราห์ วรเวช
มอบเพลงยอดนิยมเสาอากาศทองคำ
“ตะแลงแกงแทงใจ” เป็นเพลงเอก
สมวงศ์ ทิมบุญธรรม กำกับการแสดง
สมสกุล ยงประยูร อำนวยการสร้าง
แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

ด้วยรักคือรัก

ด้วยรักคือรัก (2528) เสนอโดย OA โอเรียนเต็ลอาร์ติสท์ ขุมคลังแห่งความบันเทิง “ความรัก”...หากจะวัดกันแล้ว ถือได้ว่าเป็นศิลปขั้นคลาสสิคทีเดียว ...

Post of the week

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger Templates