Home » » ผู้หญิงมือสอง

ผู้หญิงมือสอง

 

บี.ซี.โปรดักชั่น โดย บุญชัย ฆังนิมิตร
ได้รับเกียรติฉายในงานมหกรรมภาพยนตร์นานาชาติ
ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 1979
ผู้หญิงมือสอง
“ดวงรัชณี”
พิศมัย วิไลศักดิ์ ไพโรจน์ สังวริบุตร
พบดารายอดนางแบบ เพ็ญพร ไพฑูรย์
อรสา พรหมประทาน, ช.อ้น ณ บางช้าง, มาลี เวชประเสริฐ,
ปรีดา อยู่เย็น และดาวเซ็กส์จากฮอลแลนด์ MATA VANHEG
ดารารับเชิญ SIMON HUI TONY FIORENTINI
ถ่ายภาพ-กำกับแสง สุพจน์ อำนาจศศิธร
กำกับการแสดง อภิชาต โพธิ์ไพโรจน์
อำนวยการสร้าง บุญชัย ฆังนิมิตร
ถ่ายทำในประเทศฮอลแลนด์
ผู้หญิงมือสอง บทประพันธ์ของ ดวงรัชณี
บทภาพยนตร์-ลำดับภาพ อภิชาติ โพธิ์ไพโรจน์
ผู้ช่วยผู้กำกับ จารุเกียรติ สุขเสงี่ยม
ผู้จัดการกองถ่าย ทวีสิงห์ ฆังนิมิตร
ที่ปรึกษา สนั่น นาคสู่สุข, คารม สังวริบุตร, ประสพ ปิ่นน้อย
กำกับศิลปกรรม รังรักษ์ มั่นใจอารย์
ผู้ช่วย เอ รักษาทรัพย์
ควบคุมภาพต่อเนื่อง ปฐม ระสิตานนท์
ธุรกิจ สุเทพ อภัยพลชาญ
ฝ่ายต่างประเทศ ชัยวัฒน์ นาคสู่สุข, DINO DAUD TONY FIORENTINI
ออกแบบเครื่องแต่งกาย ดีไซน์สยามสแควร์ สุกัญญา แจ่มฐิน
ภาพนิ่ง แปลก เข็มพิลา
กำกับบท ศราวุฒิ มอบนรินทร์
ประพันธ์เพลง จงรัก จันทร์คณา, พิมพ์ปฏิพาน พึ่งธรรมจิตต์
บันทึกเสียง สหัส ตู้จินดา
ประกอบเพลง ณพดล บุษปะเกศ
ล้าง-พิมพ์ฟิล์ม วิทย์ซีเนคัลเล่อร์แลป
ได้รับความร่วมมือจาก สถานทูตไทยประจำฮอลแลนด์
สถานทูตฮอลแลนด์ (ประเทศไทย), พิพิธภัณฑ์ขี้ผึ้งมาดามทุสโซ,
HOLLAND EQUIPMENT, MADURODOM,
SCHIPOL AIRPORT, AMSTERDAM, NEW AMSTERDAM HOTEL
พี.78 โปรดักชั่น จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย SUPER TEEM

Share this article :

แสดงความคิดเห็น