Home » » ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน

ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน

 

แอ๊คส์ & อาร์ตพิคเจอร์
เสนอผลงานภาพยนตร์ “ตลกอุดมคติ”
ในประเทศประชาธิปไตย ทุกคนมีสิทธิหัวเราะเท่าเทียมกัน
ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน
ของ...ชัย ราชวัตร
ชาติ รอบกิจ กำกับการแสดง
ล้อต๊อก นพดล ดวงพร สมจินต์ ธรรมทัต
โป๋ เป่าปี่, ท้วม ทรนง, ขวัญ, โกร่ง กางเกงแดง,
นัยนา คชแสง, บุญส่ง ดวงดารา, สายพิณ จินดานุช,
ยอด และ ชาวบ้านดีลัง
ขอแนะนำ โปรยชัย ชโลมเวียง พัทยา ลดาวัลย์
พันธุ์ 75-ณรงค์ อำนวยการสร้าง
สราวุฒิ วุมิชัย ถ่ายภาพ
ยศ รังสี-ธารีพันธ์ทีปะศรี ผู้ช่วยกำกับ
เฟรชฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Share this article :

แสดงความคิดเห็น