Home » » พญาโศก

พญาโศก

 

เชิด ทรงศรี
เสนอผลงานประจำปี 2512
พญาโศก
บทประพันธ์ของ ธม ธาตรี
ผู้เขียน น้อยไจยา..โนห์รา..เมขลา..อกธรณี
จากละครวิทยุคณะ “แก้วฟ้า”
เชิดไชยภาพยนตร์
ขอเชิญท่านชมการประชันบท หัวเราะ..น้ำตา
ครั้งใหญ่และครั้งแรก ระหว่าง
สมบัติ เมทะนี สุทิศา พัฒนุช กับ
ภาวนา ชนะจิต
GUEST STAR ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
เชิด ทรงศรี กำกับการแสดง
จึงเชื่อได้ล่วงหน้าว่า พญาโศก ดี๋ดี
เพราะ เชิด ทรงศรี เลือกสร้างหรือกำกับการแสดงภาพยนตร์
เพียงละปีละ 1 เรื่องเท่านั้น
และทุกเรื่องได้รับโล่ประกาศเกียรติเป็นหนังเงินล้าน
โนห์รา..เมขลา..อกธรณี
โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ
อนันต์ ชลวนิช กำกับบท, ลำดับภาพ
หลวงไพเราะห์เสียงซอ
ราชาพญาโศก เดี่ยวซอสามสายเพลง “พญาโศก”
กำกับฝ่ายศิลป์โดย อุไร ศิริสมบัติ
ผู้ชนะเลิศกำกับฝ่ายศิลป
จากการประกวดภาพยนตร์เอเซียปีนี้
นวฤทธิ์ฟิล์ม จัดจำหน่ายทั่วประเทศ
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น