Home » » พรายคะนอง

พรายคะนอง

ศรีแพรโปรดักชั่น เสนอ
พรายคะนอง
สีแพร เสนอ
ยอด นครนายก โน้ต เช้ญยิ้ม พรพรรณ เกษมมัสสุ
รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ดอน จมูกบาน, จันทนา ศิริผล,
เหี่ยวฟ้า, พิศมัย ภุมมา, เจริญ หงษ์ไทย
ผู้ช่วยผู้กำกับ เล็ก ลาดพร้าว
ถ่ายภาพ สมควร วงศ์จำรัส
อำนวยการสร้าง เปี๊ยก
กำกับการแสดง สุริยน

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น