Home » » นักเลงตาทิพย์

 

นักเลงตาทิพย์ (2523)
พี.ดี.โปรโมชั่น  โดย  ไพจิตร ศุภวารี  อำนวยการสร้าง
ภาพยนตร์บู๊  พิสดาร  สนุกสนานเฮฮา  ไม่มีพิษ  ไม่มีภัย
เขาเก่งเพราะเป็นนักเลง  เขากล้าเพราะมีนัยน์ตาทิพย์
นักเลงตาทิพย์
สมบัติ เมทะนี  จตุพล ภูอภิรมย์
จารุณี สุขสวัสดิ์  อำภา ภูษิต
สุเชาว์ พงษ์วิไล, ลักษณ์ อภิชาติ, มานพ อัศวเทพ,
ฤทธิ์ ลือชา, ชูศรี มีสมมนต์ และ ราม มารุต
สมบัติ เมทะนี  กำกับการแสดง
แสวง ดิษยวรรธนะ  ถ่ายภาพ
สีบุญเรืองฟิล์ม  จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย  ริ้ม


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

ด้วยรักคือรัก

ด้วยรักคือรัก (2528) เสนอโดย OA โอเรียนเต็ลอาร์ติสท์ ขุมคลังแห่งความบันเทิง “ความรัก”...หากจะวัดกันแล้ว ถือได้ว่าเป็นศิลปขั้นคลาสสิคทีเดียว ...

Post of the week

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger Templates