Home » » เพลิงตะวันอันตราย

เพลิงตะวันอันตราย

 

สหมงคลฟิล์ม เสนอ ผลงานของ
วันชัย อรรถเวทย์วรวุฒิ แห่ง ครีเอชั่นโปรดักชั่น
ยิ่งใหญ่ทุกรสชาติ เฉียบขาดทุกกระบวนความมัน
เพลิงตะวันอันตราย THE GUNMAN
35 SUPERVISION M.M.
เรื่องราวของหนุ่มสาวผู้ถูกสังคมยั่วโทสะ
เราสร้างสรรค์เขาในแนวใหม่
นนทชัย จิราวัฒน์ ช.อ้น ณ บางช้าง มนัสชนก ส่งศรีสุข
สรายุทธ วุมินันท์ ศรีไพร ใจพระ สุพรรณี จิตต์เที่ยง
กำธร สุวรรณปิยะศิริ, สมจินต์ ธรรมทัต, ชินดิษ บุนนาค,
สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, มนัส บุณยเกียรติ, แซม สัมพันธ์,
จำนงค์ สุริยวงศ์, มนต์ชัย ภราดรบัญชา, คนึง น้อยเจริญ,
สมบัติ พุฒตาล, สิทธิโชค เถาเสถียร, เสงี่ยม ต้นประทุม
วันชัย อรรถเวทย์วรวุฒิ ร่วมกับ อิสระ กำกับการแสดง
วันชัย อรรถเวทย์วรวุฒิ บทประพันธ์
ถาวร สุวรรณ บทภาพยนตร์
พิสัณห์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ
เตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ อำนวยการสร้าง
ครีเอชั่น ประกันคุณภาพ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น