Home » » เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

 ผู้กำกับ : นิธิวัฒน์ ธราธร

คำโปรย : เพราะอากาศมันชอบแปรปรวน หัวใจก็เลยชอบปรวนแปร

นักแสดง:

วิทวัส สิงห์ลำพอง .... ป้อม 

ชุติมา ทีปะนาถ .... อ้อม 

ยุวนาถ อาระยานิมิตสกุล .... ดาว 


วันที่เข้าฉาย: 31 สิงหาคม 2549

Share this article :

แสดงความคิดเห็น