Home » » ชนินทร เมืองสุวรรณ

ชนินทร เมืองสุวรรณ

 

ประวัติส่วนตัวผู้กำกับ ชนินทร เมืองสุวรรณ (กุ้ง)

เกิด12 มิถุนายน / การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (8 ปี ตามโควต้า)

ผลงาน ฝ่ายศิลป์ภาพยนตร์เรื่อง ยุทธการเด็ดดอกฟ้า / ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง เสียดาย / ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง เสียดาย 2 / ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง สุริโยไท / ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง 999...ต่อติดตาย / ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง คืนบาปพรหมพิราม / ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง ผีเสื้อสมุทร / ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง ตุ๊กแกผี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น