Home » , » เขมรินทร์อินทิรา

เขมรินทร์อินทิรา


อินทิรา วัลลภานุรักษ์ ตัดสินใจเดินทางไปทำงานเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับเจ้านายเล็ก ๆ ของเขมรที่พนมเปญ เพื่อหลบเลี่ยงการถูก’จับคู่’ โดยมารดาและพี่ชายของเธอ ทั้งนี้ก็เพราะเธอมี ‘ชายในฝัน’ อยู่แล้วในใจของเธอ นับตั้งแต่ที่เธอได้พบกับเขาโดยบังเอิญ ณ ปราสาทเขาพระวิหาร โดยที่เธอไม่มีโอกาสได้รู้จักว่าเขาเป็นใคร…

เธอเฝ้าวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้พบกับเขาอีกครั้ง… แต่ เมื่อเธอได้พบกับเขาจริง ๆ เธอกลับรู้สึกเศร้าใจในชะตาชีวิตของตนเองเพราะชายในฝันที่เธอเฝ้าใฝ่ฝันถึงนั้นกลับกลายเป็นเจ้าชายเขมรินทร์ พระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงกัมพูชา…

เจ้าชายเขมรินทร์ทรงแสดงออกอย่างเปิดเผยว่า “โปรด” ครูสาวชาวไทยเป็นพิเศษ และมุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างเพื่อได้เธอมาเป็นคู่ชีวิต

แต่ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไทยและกัมพูชากำลังมีปัญหาขัดแย้งกันในเรื่องของสิทธิ ครอบครองปราสาทเขาพระวิหารอยู่และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย อีกด้วย

อินทิราจึงตัดสินใจ…ตัดใจอำลาจากเขมรินทร์กลับเมืองไทยก่อนกำหนด
เขมรินทร์ติดตามอินทิรามาเมืองไทย ท่ามกลางความไม่พอใจของพระญาติพระวงศ์บางส่วน
และทนยอมรับความไม่เข้าใจและความคลางแคลงใจของญาติ ๆ ทางฝั่งอินทิรา…

ทั้งสองพบรักกันที่ปราสาทเขาพระวิหาร………ฤาจะต้องพรากจากกันด้วย “เขาพระวิหาร” เป็นเหตุ…?

นักแสดง

ศรัณยู วงษ์กระจ่าง
แคทลียา อิงลิช
จารุณี สุขสวัสดิ์
อรัญญา ศิระฉายา
เจสสิก้า ซาโมลารี่
ทาริกา ธิดาทิพย์
ศิริคุปต์ เมทะนี
เดือนเต็ม สาลิตุลย์
พงษ์นภา ดัสกร
ปรางวลัย เทพโสธร
สมเจตน์ สะอาด


ผลิตโดย กันตนา

กำกับการแสดงโดย ธีรศักดิ์ พรหมเงิน


Share this article :

แสดงความคิดเห็น