Home » » แพแตก

แพแตกชัยแอนด์ชาโปรดักชั่น เสนอ ผลงานสร้าง 1 ปีเต็ม
ชั่วชีวิตหนึ่งของคนเรา…จะทนความปวดร้าวได้กี่ครั้ง
เชาว์ มีคุณสุต กำกับการแสดง
สายัณห์ สัญญา รับบท ตรงใจปรารถนา
แพแตก

ร่วมแสดงนำ นันทิดา แก้วบัวสาย ทวนธน คำมีศรี
พิศมัย วิไลศักดิ์ พอเจตน์ แก่นเพชร
2 ดาราคู่ขวัญคู่ใหม่ ศราวุธ เก่งทุกทาง เบญจวรรณ ภูษณะพงษ์
พร้อมด้วย สกล อลงกรณ์, อำนวย ศิริจันทร์,
โกร่ง กางเกงแดง, นภาพร หงสกุล, ทูล ทักษ์ภิรมย์,
ซากา, เวียง, เทียนชัย สมญาประเสริฐ, เทอด ดาวไท
เจ้าของผลงานเพลง 20 ล้าน
นพนรรจ์ ขวัญประภา และ ทินกร ทิพย์มาศ ประพันธ์เพลง
ฟัง 6 เพลงเอก ‘แพแตก’ ‘แพรัก’ ‘รักดาว’
‘แผลเป็นที่ใจ’ ‘ถึงชั่วก็รัก’ ‘ชาติหน้ามารักกัน’
สุรชา มีคุณสุต ผู้ช่วยกำกับ
พูนสวัสดิ์ ธีมากร กำกับภาพ-แสง
ฐิติวัฒน์ หลังนาค ถ่ายภาพ
วงศ์สยาม-สุณิชา สร้างเรื่อง
ชัยแอน์ชาโปรดักชั่น จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น